HUR BLIR JAG MEDLEM?Medlemsavgiften är 150:- för familj och 70:- för enskild. Som familj räknas de som bor och är skrivna på samma adress. Avgiften sätts in på vårt bankgirokonto 5683-3486. Glöm inte att ange namn och födelsedag (ÅÅ MM DD) på samtliga inbetalande samt adress och telefonnummer.
Som medlem får du många andra förmåner som t ex billigare entré till sommarfesten och ett lägre pris på de aktiviteter som vår aktivitetskommitteé anordnar.
Om medlemsavgiften betalas innan den 30/4, så är du med i vårt medlemslotteri. Dragningen sker på årsmöten
Vi påminner om att det är hög tid att betala in medlemsavgiften för 2020. Vår förhoppning är att så många som möjligt vill bli en medlem.

Välkommen som medlem!Om du tycker att det är viktigt att vi tar tillvara Stobybygdens intressen gentemot kommunen och andra myndigheter så tveka inte att bli medlem i föreningen.