Stoby bygdegård


STOBYBOKEN

Klicka på länken här ovan för att läsa om boken!


Stoby by genom tiderna

Stoby by genom tiderna är en bok på 414 sidor som beskriver STOBY, en liten ort utanför Hässleholm. Här skildras händelser och skeenden från såväl svunnen som nyare tid. Med utgångspunkt från kyrkan beskrivs fastigheter och historiska platser.
Vidare finns här artiklar om patronatsrätten, skolan genom tiderna samt post och telefon. Olahus och dess ägare har satt sin prägel på byn och detta får också ett stort utrymme i boken.
Omslagsbild, flygbild över Stoby: Trygve Olsson Grantinge, Förlag: Atremi
Priset är 220 kr.
På hemsidan kan Du se var man kan köpa boken men fråga gärna i Din bokhandel eller på Ditt bibliotek!

Informationen är tagen från Kjell Anderssons hemsida.

Läs mer här!