STYRELSEN
VERKSAMHETSÅRET
2018


Ordförande:

Lena Lönn
tel. 070-585 95 96

Vice ordförande:

Johan Widell
tel. 076-3403879

Sekreterare:

Robert Leth
tel. 076-611 72 00

Kassör:

Lars Persson
tel. 073-561 70 53


Ledamot:

Glenn Oredsson
tel. 070-836 08 38

Ledamot:

Emmy Svensson
tel. 073-524 43 30

Ledamot:

Katarina Eriksson
tel. 072-964 05 20

Ledamot:

Dan Lönn
tel. 070-575 88 69


Suppleant:

Kjell Blomqvist
tel. 070-943 62 55

Suppleant:

Sune Joelsson
tel. 070-813 62 82


Revisorer:

Jan Pettersson och Göte Karlsson

Rev. suppleanter:

Göran Blomberg och Mats Mogren


Valberedning:


Mats Björklund och Johan Westesson

Sköter hemsidan:

Lisbeth Hejman
tel. 070-954 35 21
lisbeth.hejman@telia.com