STYRELSEN
VERKSAMHETSÅRET
2019


Ordförande:

Johan Widell
tel. 076-3403879

Vice ordförande:Sekreterare:

Lisbeth Hejman
tel. 070-954 35 21

Kassör:

Lars Persson
tel. 073-561 70 53

Ledamot:

Sune Joelsson
tel. 070-813 62 82

Ledamot:

Kjell Blomqvist
tel. 070-943 62 55

Ledamot:Suppleant:Suppleant:Revisorer:

Jan Pettersson och Göte Karlsson

Rev. suppleanter:

Göran Blomberg


Valberedning:

Mats Björklund, Johan Westesson och Emmy Svensson


Sköter hemsidan:

Lisbeth Hejman
tel. 070-954 35 21
lisbeth.hejman@telia.com